1830. évi XVII. törvénycikk

a honfiakká fölvett idegenekről, kik a dij lefizetését elmulasztották és hogy jövendőben csak a dij előleges lefizetése után czikkelyeztessenek be

Ezen ország honfiaivá a törvényes dij befizetésének terhével fölvett idegenek, jelesül: Attems Ignácz, József, Ferencz és Tádé, Folliot-Creneville Lajos grófok, báró Pley András, Piret Lajos, Bretfeld Emánuel, báró Vasseiges Károly és József, valamint Auersperg Miklós, a másik Miklós fia és báró Eger, mint a kik a fölvételükhöz az 1827:43., 44., 45. és az 1802:34. törvénycikkekben csatolt dijakat a kitüzött záros határidő alatt lefizetni elmulasztották, a fölvétel és beczikkelyezés hatályának megsemmisitésével a honfiak lajstromából kitörültetnek; jövendőre nézve pedig határoztatik:

1. § Hogy a honfiakká fölvettek a beczikkelyezést ne nyerhessék meg előbb, mint a mig nyugtatvány fölmutatásával nem igazolandják, hogy a fölvétel diját az ország pénztárába befizették.


  Vissza az oldal tetejére