1836. évi XXII. törvénycikk

a Jász- és Kun Kerületeknek a hazai igazgató Székekkel
és Törvényhatóságokkal, a Kerületek neve és pecsétje alatt engedett
közvetlen levelezés szabadságáról

A Jász és Kun Kerületek a hazai Igazgató-Székekkel, és a többi Törvényhatóságokkal folytatandó levelezéseiket és közléseiket a Kerületek neve aláírásával, és boldogult Mária Therézia Királyné által 1746-dik Esztendőben kegyesen adott hiteles pecsétjök alatt fogják gyakorolni; úgy viszont a hazai Igazgató-Székek, és a többi Törvényhatóságok intézményeiket és levelezéseiket közvetetlen a Kerületeknek czímje alatt, magokhoz a Kerületekhez fogják utasítani.


  Vissza az oldal tetejére