1836. évi XXVIII. törvénycikk

Somogy és Veszprém Vármegye közt Siófok helység eránt fennforgó bészegellés tárgya ujonnan felvétetni rendeltetik

Veszprém és Somogy Vármegye közt Siófok helység eránt fennforgó bészegellési kérdés elintézése ujonnan az 1827-ben rendelt részrehajlatlan, és alább a XXXII. czikkelyben kiegészített Biztosságra bizatik, melly is a jövő Ország Gyűlésére jelentését a végrehajtás előtt beadni tartozik.


  Vissza az oldal tetejére