1836. évi XXXI. törvénycikk

Krassó Vármegye, Erdély-Ország, és a Véghelyi Vidék közt fennforgó határbeli villongások eránt Országos Biztosság neveztetik

Krassó Vármegyében kebeleztetett Lunkány helysége, és Erdély-Országi Hunyad Vármegyében fekvő Hinyidor, nem külömben az oláh-rácz ezredi véghelyi Vidékben helyheztetett Vojszlova helységek közt, valamint is érdeklett Vármegyében Erdély-Ország szélein egyéb pontokon előforduló határbeli villongásoknak megvizsgálására és elhatározására, az Ország-Gyűlés eleibe terjesztendő jelentés kötelessége mellett, következendő tagokból álló Országos Biztosság Ő Cs. kir. Felsége kegyes hozzájárulásával küldetik ki:

Klobusiczi Klobusiczky Péter, Kalocsai Érsek; Szalai Gróf Barkóczy János, Cs. kir. Aranykulcsos; Revisnyei Reviczky Imre, királyi Tábla-Bíró; Bene Jósef, Csongrád; Besenyői Beőthy Ödön, Bihar Vármegyék követei, nem külömben Krassó, Bihar, Szathmár, és Mármaros Vármegyék Al-Ispányai.


  Vissza az oldal tetejére