1836. évi XXXII. törvénycikk

az 1827-iki 16-iki törvénycikkely által kirendeltetett Biztosságokhoz a megholt, avagy másként megakadályoztatott személyeknek helyökbe Ország Biztossai neveztetnek

Minthogy némellyek azok közül, kik az 1827-ki 16-dik törvényczikkely által több Törvényhatóságok között megoszlott helyek eránt, és a határszélek elintézésére rendeltettek, kineveztetésök ólta részszerint elhaltak, részszerint máskép meggátoltatván, a Törvény szerint reájok bizattatott tisztökben el nem járhatnak, Ő Felsége kegyelmes hozzájárulásával, helyökbe következendők neveztetnek Biztosokká:

Külömbféle Törvényhatóságokban fekvő vagy bészegellett helyekre nézve:

A Dunán-inneni Kerületben.

Csömöri Gróf Zay Károly, Zay-Ugrócznak örökös Ura, Cs. kir. Aranykulcsos, és a Dunán-inneni kerületi Tábla Bírája; Báró Jeszenák János; - Gyurcsányi Gábor, és Babóty Imre helyökbe pedig: Bencsik János Nyitra, és Marczibányi Antal Trencsin Vármegyék követei.

A Dunán-túli Kerületben.

Herczeg Battyányi Fülöp, Németh-Ujvárnak örököse, Leopold császár jeles rendének Commendátora, cs. kir. Kamarás, és valós. belső titkos Tanácsos, Vas Vármegye örökös Fő-Ispánja; Gróf Szapáry Sándor; Pázmándy Dienes, Komárom Vármegye Követe és Első Al-Ispánja; - Niczky János és Némethszegi István helyett pedig Széll Imre Vas, és Torkos Mihály Moson Vármegyék követei, s az első ugyan Fő-Jegyzője, az utóbbi pedig Első Al-Ispánja.

A Tiszán-inneni Kerületben.

Lányi Imre, Ungh Vármegye Fő-Ispánja, Cs. kir. Kamarás, és a Tiszán-túli kerületi Tábla Előlülője; Vajai Báró Vay Miklós, Cs. kir. Kamarás, a kir. Tábla Bírája, és Borsod Vármegye Fő-Ispányi hivatala helytartója és Gróf Teleki Sámuel.

A Tiszán-túli Kerületben.

Vajai Gróf Vay Ábrahám, Cs. kir. Kamarás, és Marmaros Vármegye Fő-Ispánja; Báró Orczy György, Cs. Kir. Kamarás, és Báró Podmaniczky Lajos; - fennérintett Gróf Vay Ábrahám és Tökölyi Péter helyett pedig: Csepcsányi Tamás Békés, és Tarnay Mihály Csanád Vármegyék követei.

A határbeli Biztosságokra nézve:

Morva Ország felé: Borsiczky Adalbert, Nyitra Káptalan Lectorja helyett: Greguska István, ugyan azon Káptalan Kanonokja.

Stajer Ország és Karniólia felé: Báró Bedekovich Lajos, Cs. kir. Aranykulcsos, és valós. belső titkos Tanácsos, Kőrös Vármegye Fő-Ispánja, és a hétszemélyes Tábla Bírája; és a meghalt Gróf Vojkfy Ferencz helyett: Gróf Draskovich János, Cs. kir. Kamarás.


  Vissza az oldal tetejére