1836. évi XXXIII. törvénycikk

az 1647-iki 78-dik törvénycikkely bővebben magyaráztatik

Az 1647-ki 78-dik törvénycikkely bővebb magyarázatjára rendeltetik: hogy az Ország minden Nemesi, ugy a szab. kir. Városok polgárai, ha mindjárt kereskedést vagy mesterséget gyakorolnának is, a helypénztől mentek és szabadok legyenek.


  Vissza az oldal tetejére