1836. évi XXXIV. törvénycikk

az egyházi és minden illy természetű Tizedről

Addig is, míg a Tizedek kérdése egész kiterjedésében tanácskozás és határozás alá vétetik, következő rendszabások tétettek:

Mind azon határozatok, mellyek a fenntebbi VII-dik Czikkelyben a Kilenczed beszedésének módjáról, idejéről, és a megváltási szerződések előmozdításáról hozattak, az egyházi, és illy természetű Tizedekre is kiterjesztetnek, - az összvehordással a tized-adók ezután sem tartozván; úgy szinte mind azokból, mellyekből a Kilenczed adásának kötelessége az említett VII-dik törvénycikkely által megszüntetett, a Tized adása is hasonlóul megszünik.


  Vissza az oldal tetejére