1836. évi XXXVIII. törvénycikk

a nemzeti Muzeumra folytatva tett ajánlásokról

A nemzeti Muzeumra 1827-ki Ország-Gyűlés ólta tett több-rendbeli nemes lelkű adakozások, az 1808-ik évi 8-dik Czikkely értelmében örök emlékül Törvény-Könyvbe iktattatnak:

1. § Gróf Illésházy István, Fő-Asztalnoknak, a Haza oltárára tett nemes lelkű adakozása, melly szerint igen jeles Könyvtárát, és nagy becsű diplómai gyüjteményét, a Hazának nagylelkűen átadná; - ugy szinte

2. § Felső-Eőri Pyrker János László, Patriárcha és Egri Érseknek azon nemes tett, minél fogva ritka jelességű becses képgyüjteményét a nemzeti Muzeum gyarapításául, a Hazának felajánlá; - nem külömben

3. § Ugyan e végre tett következő nemes lelkű adakozások:

Gróf Széchényi Lajosé 10000 for.
Kubinyi Péteré két izben 2600 for.
Pruzsinszky Andrásé 200 for.
Ritter János, Kristóf, Hector, Vilmos testvéreké 600 for.
Muraközy Jósefé 400 for.
Villax Ferdinand, Zirczi Apáté 900 for.
Frimm János, Egri Fő-Káptalan Követéé 1000 for.
Külkey Henriké, Vilmos fiával, 12 aranyban 54 for.

  Vissza az oldal tetejére