1836. évi XLII. törvénycikk

a tébolyodottak Intézetére tett ajánlásokról

Az elméjökben háborodott szerencsétlenek ápolására tett azon emberszerető ajánlás, melly szerint Gróf Nádasdy Paulai Ferencz, Váczi Püspök, hajdan Váczon volt Theresiánumnak épületét, melly később Ludovicea katonai Intézet tulajdonává lett, megvévén, azt jótévőleg a fennelőadott czélra ajándékozá, - ugy szinte Gáspárik Kázmér, Váczi Káptalan követének a nevezett épület felkészítésére ezer pengő forintban tett adakozása, az érdem méltó emlékezetéül Törvénykönyvbe iktattatnak.


  Vissza az oldal tetejére