1836. évi XLVII. törvénycikk

Gróf Leiningen-Westerburg August; Burgberg du Mont Beaufort Ágoston; Báró Montbach Fridrik; Báró Stvrtnik Ágoston; Niesner Jósef; Gróf Brigido Pál; Báró Jöchlinger Felix; Sternfeld János; Sardagna János; Báró Paccassi János és testvérei; Báró Gerstäcker Venczel; Báró Bibra Károly Fridrik; Reissig Lajos Keresztély; Báró Pöck János és Peregrin hazafiusítási bevételökről

Az Ország Rendei a háborúban és békességben mind saját, mind az ősök által szerzett érdemekre való tekintetnél fogva,

1. § Gróf Leiningen-Westerburg August, Mária Therézia-, orosz Császári Sz. György 4-dik osztályú, és Franczia Király Sz. Lajos katona-Rendeknek Vitézét, Cs. kir. Aranykulcsost, Al-Tábornagyot, és az erdélyi 31-dik sorszámú gyalog Ezrednek tulajdonosát, s testvérének fiát, Gróf Leiningen-Westerburg Keresztély, említett ezredbeli századost;

2. § Burgberg du Mont-Beaufort Ágoston, Csász. kir. Közönséges Státuspénztári Tisztet testvéreivel, ugymint Burgberg du Mont-Beaufort Jánossal, a Báró Trapp nevét viselő 25-dik sorszámú gyalog Ezredbeli hadnagygyal, Burgberg du Mont-Beaufort Ignáczczal, a Temesvári királyi Fő-Póstahivatal Ellenőrjével;

3. § Báró Montbach Fridrik, Cs. kir. Aranykulcsost, a Leopold Császár jeles Rendének valamint az Orosz Császári Sz. Vladimir, és a Szicziliai királyi Érdem-Rendeknek Vitézét, s a Herczeg Lichtenstein János nevét viselő 7-dik sorszámú magyar lovas ezredbeli Századost;

4. § Báró Stvrtnik Ágostont, a Mária Therézia és Bajor Jósef Rendek Vitézét, az Orosz Sz. Vladimir katonai Rendnek közép Keresztesét, Cs. kir. Generál-Őrnagyot, s a Budai Vár-erősség Kormányzóját;

5. § Grävenbergi Niesner Jósefet, a Szász-Herczeg Fridrik nevét viselő vasas Ezrednek Ezredesét;

6. § Gróf Brigido Pál, Cs. kir. Aranykulcsost, a Leopold Császár és Máltai vitézi Rendek Keresztesét, s Cs. kir. Fő-Őrmestert;

7. § Báró Jöchlinger Felix, Cs. kir. Aranykulcsot, és lovas Kapitányt;

8. § Sternfeld János Cs. kir. Al-ezredest, és egy Granátos Zászló-aljnak Kormányzóját;

9. § Meanbergi és Hohensteini Sardagna János, Cs. kir. Kapitányt;

10. § Báró Paccassi Jánost, a Sándor Császár nevét viselő 2-dik számú magyar Gyalog Ezrednek több vitézi Rendekkel megtisztelt Ezredes Kapitányát, s ennek magyar gyalog Ezrednek szolgáló testvéreit, ugymint: Báró Paccassi Károly, Cs. kir. Kapitányt, s Báró Paccassi Jósef, és Báró Paccassi Henrik, Cs. kir. Fő-Hadnagyokat;

11. § Simploni Báró Gerstäcker Venczel, Cs. kir. nyugalmazott Őrnagyot, a Mária Therézia katonai Rendje vitézét;

12. § Báró Bibra Károly Fridrik, Cs. kir. Aranykulcsot és Al-Ezredest;

13. § Reissig Lajos Keresztély, Cs. kir. nyugalmazott lovas Kapitányt; végre

14. § Báró Pöck János, a Fenséges Fő-Herczeg Albrecht nevét viselő 44-dik sorszámú gyalog ezredbeli Al-Ezredest, és testvérét Báró Pöck Peregrint, a Cs. kir. Mérnöki Testnél Őrnagyot, - és pedig az eddig előszámláltakat mindnyájokat az egész taksának elengedésével, az Ország hazafiúsított nemesei közé, ő Felsége kegyelmes hozzájárulásával törvényes maradékaikkal együtt bévették.


  Vissza az oldal tetejére