1836. évi XLVIII. törvénycikk

Báró Mandell Lajos, és Pidoll Károly az Ország hazafiusított nemesei közé lett bevételéről

A katonai megkülömböztetett érdemeknek és polgári hasznos szolgálatoknak méltó tekintetbe vételével -

1. § Báró Mandell Lajos, Cs. kir. Aranykulcsos, volt lovas Százados, s a Stiriai, és Karnióliai Rendeknek tagja, és

2. § Quintenbachi Pidoll Károly, Cs. kir. Udvari Tanácsos, s a Főhaditanácsnáli Előterjesztő, és pedig mind a ketten a fél taksának elengedésével, törvényes maradékaikkal együtt, Ő Felsége kegyelmes hozzájárulásával, az Ország hazafiusított nemesei közé bevétettek, és minekutánna az 1830-ki 17-dik törvénycikkely rendeletének eleget tettek, törvénybe iktattattak.


  Vissza az oldal tetejére