1836. évi XLIX. törvénycikk

Vivenot Rudolf és Eduard testvéreknek hazafiusításáról

Az Ország Rendei azon buzgó szeretetnek, mellyel a magyar nemzet Fejedelmeinek szentséges személyök eránt viseltetik, úgy az ész és tudomány által szerzett érdemek becsben tartásának is újabb bizonyító jelét akarván adni,

Egyenesen a királyi Felség, és dicső emlékezetű Atyjának személyeik eránt magát jelesen érdemesített néhai Vivenot Domokos Orvosnak két fiát, ugymint Vivenot Rudolf és Eduard testvéreket, minden taksafizetés nélkül, törvényes maradékaikkal együtt, az Ország Hazafiusítottjai közé bevették.


  Vissza az oldal tetejére