1840. évi XIII. törvénycikk

az 1836. évi XIV. törvénycikkely olykép módosíttatik

1. § Az osztálynak megtételéért folyamodó fél mindjárt a folyamodás benyujtása alkalmával két birót, a másik fél legfelebb 15 napok alatt szinte kettőt, a birák pedig együtt egy ötödiket elnöknek választanak, mindnyájukat az 1836-ik évi XIV-ik törvénycikkely értelmében küldöttség gyanánt értendőket. Ha azonban a felek vagy birák ezen kötelességöknek eleget nem tennének, az elmulasztók helyett az illető törvényhatóság nevezendi ki ezen választmányt, vagy illetőleg az elnököt.

2. § A választmány eljárására és egyebekre nézve az említett XIV-dik czikk rendelete tovább is fenmarad.


  Vissza az oldal tetejére