1840. évi XIV. törvénycikk

az 1715. évi XXVII. törvénycikk 7. §-a módosíttatik

Az 1715:XXVII. tc. 7. §-nak azon rendelete, hogy a polgári végintézetek az illető tanúk által a polgári végintézők előtt felolvastassanak, ollyképen módosíttatik, hogy:

1. § Azon polgári személyek, kik végintézetüket saját kezükkel irják és aláirják, azt a hitelesítő tanúk által felolvastatni kötelesek ne legyenek.

2. § Egyébiránt a szabad kir. városok a végintézetek hitelesítése tekintetében fenálló szokásaik gyakorlatában tovább is meg hagyatnak.


  Vissza az oldal tetejére