1840. évi XXXI. törvénycikk

az 1836:XII. törvénycikkelynek a Hajdu kerületre kiterjesztéséről

1. § Az összesítés és arányosság behozása kérésének joga a Hajdu kerületben a birtokos lakosokat illeti; még pedig ha a tagosítandó határ fele mennyiségét bármelly csekélységgel haladja is a tagosítást kivánók birtoka, annak teljesedésbe vétele kérdés alá se jőjjön, hanem a kivitele módja iránti kérdések és követelések peren kívül a kerületi gyüléshez teendő folyamodás s innen kirendelendő ünnepélyes választmány által intéztessenek el; az illy módon történendő végzéssel meg nem elégedő félnek szabadságában álland, ügyét a kezdett polgári úton felsőbb helyekre teendő folyamodás mellett birtokon belől orvosolni.

2. § Ha pedig a tagosítást sürgetők birtoka a határnak nem felét ugyan, de legalább egy ötöd részét tenné, akkor az összesítést kivánók a kerülethez folyamodnak, a honnan egy küldöttség neveztetvén ki, ez igyekezni fog a többi birtokosok részérül is az összesítésbe való beegyezést megszerezni; azt nem eszközölhetvén, a folyamodók számát s birtokuk mennyiségét a kerületnek bemutatandja, hogy kérésüket per útján eszközölhessék, és az előforduló minden kérdések vagy fenforogható követelések a kerületi törvényszék által minélelőbb soron kívül birói itélet által határoztatnak meg; a szokott lépcsőnkénti felebbvitel birtokon belől fenmaradván.

3. § A tagosítás kulcsáúl szolgál kinek-kinek összesítéskori birtoka, azonban a közösből tett bebizonyítható foglalások ezen arányosítási kulcsba fel ne vétessenek.

4. § Az összesítés végrehajtására szükséges mérnöki, nem különben osztályozási és egyes birtok-kimérési költségeket a birtokosok birtokuk arányában viselik.


  Vissza az oldal tetejére