1840. évi XXXVI. törvénycikk

Zsitva tajéka és Cséb, máskép Kis-Nestin, úgyszinte Butykovácz, máskép Uj-Vukovár szigetek Bács vármegyéhez kebeleztetnek

Az 1807:XXX-dik törvénycikkely által Bács és Szerém, illetőleg pedig Bács és Verőcze vármegyék között fenforgó némelly határbeli kérdések elintézése végett kirendelt biztosságnak Ő Felsége eleibe beadott jelentése következésében, mind Zsitva tájéka, mind pedig Cséb, másként Kis-Nestin, és Butykovácz, másként Új-Vukovár szigetek Bács Vármegyéhez kebeleztetnek.

1. § Az emlitett tájék és szigetbeli birtokosok magány-jussaik és követeléseik kölcsönös elhatározása a törvény rendes útjára tartozván, mostani fekvésökben s teljes épségben megtartatnak.


  Vissza az oldal tetejére