1840. évi XXXVII. törvénycikk

a közadónak mely törvényhatóság pénztáraiba fizetéséről és különösen a balassa-gyarmathi Illésen szőlőt biró nem-nemes lakosokról

A törvényhatósági hasonló kérdések eltávoztatására határoztatik: hogy a közadó mindenkor azon törvényhatóság pénztárába fizettessék, melly törvényhatóság kebelében az adózás alá tartozó tárgy helyheztetve vagyon, ennélfogva különösen is rendeltetik:

1. § Hogy Nógrád vármegyebeli balassagyarmathi azon nem-nemes lakosok, kik Honth vármegyebeli Illési puszta határában szőlőket birnak, ezen szőlőktől Honth vármegye pénztárába adózzanak.


  Vissza az oldal tetejére