1840. évi XLI. törvénycikk

néhai Alagovich Sándor zágrábi püspök árvaintézetbeli alapitványa törvénybe iktattatik

Néhai Alagovich Sándor, volt zágrábi püspök, a közjó előmozdítására és a szenvedő emberiség gyámolítására czélzó nemes törekvéstől vezéreltetve, Pozsega városában árva-intézetet alapítván, ezen jeles és követésre méltó buzgóságból származott alapítvány örök emlékül törvénybe iktattatik.


  Vissza az oldal tetejére