1840. évi XLII. törvénycikk

a magyar tudós társaságra folytatva tett adakozásokról

A haza oltárára tett nemeslelkü adakozások örök emlékezetet érdemlő megismeréséül, a magyar tudós társaság számára 1832-dik esztendőtől fogva részint kész pénzben, részint kötelezvényben tett ajánlások törvénykönyvbe iktattatnak, mint következik:

Ő császári királyi Fensége Károly Főherczeg 10000 frt - kr.
Jankovich Miklós 1000 frt - kr.
Gróf Károlyi István 20000 frt - kr.
Gróf Károlyi Lajos 10000 frt - kr.
Sz. kir. Buda fővárosa 2000 frt - kr.
Vedres István 200 frt - kr.
Vághy Ferencz 400 frt - kr.
Honth Vármegye küldeménye 20 frt 40 kr.
Báró Prónay Sándor 2000 frt - kr.
Ürményi Ferencz 2000 frt - kr.
A győri evangelica gyülekezet 231 frt 14 kr.
Fejér vármegye két rendű küldeménye 610 frt 20 kr.
Kolosváry Sándor 400 frt - kr.
Döme Károly 300 frt - kr.
Perlaky Károly 100 frt - kr.
Kálmán János 100 frt - kr.
Fiume városa 1000 frt - kr.
Bujanovics Sándor 400 frt - kr.
Nagy-Szombath sz. kir. város 200 frt - kr.
Komárom vármegye 200 frt 52 kr.
Bars vármegye 352 frt - kr.
Nyitra vármegye alapítványa 1000 frt - kr.
Zirczi apát Villax Ferdinánd 1000 frt - kr.
Báró Szepesy Ignácz pécsi püspök, évenként 600 frt - kr.
Gévay Antal évenként 50 frt - kr.
Bács vármegye küldeménye 452 frt 6 kr.
Matus Ferencz, tapi plébános hagyománya 45 frt 36 kr.
Illos József hagyománya 40 frt - kr.
Komárom vármegye küldeménye 500 frt 52 kr.
XVI szepesi város küldeménye 200 frt - kr.
Kőszeg város küldeménye 5 frt - kr.
Mosony vármegye alapítványa 89 frt 36 kr.
Kovács János alapítványa 1000 frt - kr.

Torontál vármegyéből:

Mocsonyi János 100 frt - kr.
Bideskuty Lajos 10 frt - kr.
Török-becsei uradalom 100 frt - kr.
Nagy-szent-miklósi járás 124 frt 24 kr.
Nagy-kikindai kerület 80 frt - kr.
Gróf Gyulay Albert 50 frt - kr.
Endrődy József 100 frt - kr.
Lázár Ágoston 400 frt - kr.
Karácsonyi István 100 frt - kr.
Nikolics János 100 frt - kr.
Dadányi Konstantin 100 frt - kr.
Damaskin Antal 100 frt - kr.
Malenicza Miklós 100 frt - kr.
Gróf Teleki József, régi pénz gyüjtemény öregbítésére 2000 frt - kr.
Ittebei Kis Antal, évenként míg él 100 frt - kr.
Csekonics János hasonlóan 48 frt - kr.
Nagy-szent-miklósi Nákó János 1000 frt - kr.
Névtelen 88 frt - kr.
Gróf Pálffy Jánosné, herczeg de Ligne Eufemia hagyománya, melly báró Spiegelné, herczeg de Ligne Flóra halálával fizettetik ki
2500 frt

- kr.
Bölöni Farkas Sándor 200 darab arany.
Névtelen 88 frt - kr.
A kolosvári unitarium collegium olvasó társasága 5 frt - kr.
Házy Alajos hagyománya 500 frt - kr.
Forgó György hagyománya, 1000 frt - kr.
és egy Rothschild-féle kötelezvény-sors. 250 frt - kr.
Gróf Esterházy Miklós 4000 frt - kr.
Kőrösi Csoma Sándor 200 darab arany.
Bohus János holtig-ajánlata évenként 200 frt - kr.
Fodor Pál kir. tanácsos hagyománya 100 frt - kr.
Szabadka kir. városa 300 frt - kr.
Nagy-enyedei casinoi egyesület 40 frt - kr.
Külkey Henrik 31 frt 26 kr.
Mayer János, londoni szücsmester (szepesi fi) 50 frt - kr.
Perlaky Dávid, 50 példányt „Történeti adatok” czímü könyvéből; ára 20 kr.
Kutsera Lőrincz, 100 példányt „Értekezés a rövid útú visszatételekről” czímü könyvéből; ára 30 kr.
Hrabovszky Dávid, 30 példányt „Utazási rajzok” czímü 2 kötetü munkájából;
ára 2 ft. 40 kr.
Perlaky Dávid, mosony-győri evangelicus esperest gyüjteménye 40 frt 24 kr.
Acsády Sándor, „Magányos magyar-törvény” czímü könyvéből 50 példányt; ára 2 ft.
Nagy Pál, hajdan kir. professor „Historia universalis gentium” czímü 3 kötetü munkájából 20 példányt; ára 3 ft.
P. Gegő Elek 32 frt - kr.
Missitz István hagyománya 80 frt - kr.
Dr. Viola József 75 frt - kr.
Drnovszky Ferencz, pogrányi plébánus, 10 aranyat.
Egyed Antal, „P. Ovidius Naso pontusi levelei” czímü forditmányából 400 példányt; ára 30 kr., régi classicusok fordításai kiadására.
Peregrini Elek, „Magyarok történetei” czímü munkájából 50 példányt; ára 30 kr.
Berzsenyi Dániel versei első kiadásából származott tiszta haszon,
magyar könyvek kiadására

200 frt

- kr.
Gorove László, Lajos és Károly jutalom-alapítványúl 1000 frt - kr.
Horváth Endre hagyományából 300 frt - kr.

  Vissza az oldal tetejére