1840. évi XLVI. törvénycikk

báró Lederer Ignácz honositásáról

Az Ország Rendei a királyi Felség és haza szolgálatjában kitüntetett érdemeknek becsben tartásával -

1. § Báró Lederer Ignácz, magyarországi hadi fő-kormányzót, a Mária Therézia katonai érdemrend lovagát s több kül-országi rendeknek is vitézét, Ő cs. kir. apostoli Felségének belső titkos tanácsosát, a cs. k. lovasság tábornokát, s a Lajos Károly Bajor Király nevét viselő 2-dik sorszámú dragonyos ezrednek másod tulajdonosát, annak méltó tekintetbe vételével: hogy hosszas katonai szolgálatja alatt úgy háború, mint béke idején magát megkülönböztette, s mióta Fejedelmének bizodalmából a magyarországi hadi kormányzóságot, már szinte számosabb évek óta viseli, a magyar nemzethez (mellynek nyelvét is érti) vonzó szeretetének, tiszteletének s a felségesen országló Ház zászlói alatt szolgáló fiai iránti jóságának szép jeleit adta, különösen pedig azon gyászos emlékü szerencsétlenségek alkalmával, mellyek az 1838-dik évi vizár és jég-torlások miatt szabad királyi Buda és Pest városaikat érték, a budai és pesti lakosoknak az ellenük néhány napokon dühöngött elemi csapásoktól a lehetőségig megmentésükben s inségeik enyhítésében mind maga sok jót cselekedett, mind a parancsaitól függött katonasággal cselekedtetett - törvényes maradékaival együtt az Ország hazafiúsított nemesei közé, országgyülési üléssel és szavazattal is, önként és az egész taksának elengedésével bevették.


  Vissza az oldal tetejére