1840. évi XLVIII. törvénycikk

Feiler Ferencz honositásáról

Az Ország Rendei nemzeti újabb bizonyító jelét kivánván adni annak, hogy az idegenek által a haza polgárjai iránt gyakorlott jóságot valamint érdemlett becsben tartják, úgy meg is jutalmazni kivánván -

1. § Feiler Ferenczet, bécsi nagykereskedőt, ki mind a mellett, hogy az 1838-dik évi tavaszkor történt vizári veszély alkalmával mint idegen, egyedül kereskedési dolgaiban volt Pest városában jelen, maga ritka példájú elszánásával s életének és egészségének koczkáztatásával a rohanva pusztító vizek hullámai közül a hazának számosabb polgárjait, részint ezeknek javait kiragadva, életüket és vagyonaikat megtartotta, s kinek abbeli szép cselekedete közös becsülést nyert az egész Országban - törvényes maradékaival együtt magyarországi hazafiusított nemesnek hasonlóúl önkényt és az egész taksának elengedésével bevették.


  Vissza az oldal tetejére