1840. évi XLIX. törvénycikk

gróf Huyn János Károly és Hugó, s báró Rolsberg Miksa hazafiusitásokról

1. § Gróf Huyn János Károly, főhadnagy a cs. kir. tábornoki szállásmesteri karnál, és testvére gróf Huyn Hugó, miután megmutatták azt, hogy ősatyjok gróf Huyn János József a török háborúkban kitüntetett katonai fényes érdemeiért nyert magyar honossággal és grófi czímmel is néhai I. Leopold Római Császár és magyar Király által még az 1697-dik évben megajándékoztatott, s akkoriban a hűségi esküt és taksát is letette, - valamint

2. § Báró Rolsberg Miksa, a magyar királyi udvari Cancellariánál udvari fogalmazó, kinek eldőde Rolsberg Mátyás maga és ősei vitéz tetteik jutalmául, a királyi Felségtől 1734-dik évben szinte magyarországi honosítást és bárói czímet nyert, s a taksát is hasonlóúl lefizette, de a közbenjött meghalálozások és mulasztások miatt azon 1697-dik és 1734-dik években nyert honosításoknak törvénybe iktatása mind kettőjökre nézve eddig elmaradt, most a felebb megnevezettek mind hárman, és pedig minden taksa-fizetés nélkül, mint magyarországi honosított nemesek, országgyülési ülés és szavazat nélkül, ezennel törvénybe iktattatnak.


  Vissza az oldal tetejére