1840. évi LI. törvénycikk

gróf Messey Lajos, báró Waldstätten György, gróf Bubna Károly, báró Wimmersperg Emánuel, gróf Hoyos Antal, herczeg Thurn és Taxis Fridrik, herczeg Turn és Taxis Vilmos Károly, gróf Aichelburg Ferencz, báró Flődnig Eduárd és Adolf, báró Wimmer József, báró Mattencloit Gottfrid, és gróf Lilienberg Volfréd honositásukról

Az Ország Rendei a háborúk és béke ideje alatt mind saját, mind az ősök által szerzett érdemekre való tekintetnél fogva -

1. § Biellei gróf Messey Lajost, cs. kir. nyugalmazott kapitányt;

2. § Báró Waldstätten György, austriai cs. Leopold, és orosz cs. szent Anna rendek másod osztályú vitézét, cs. kir. al-tábornokot, Horváthországban osztálynokot, és egészségvonali főparancsnokot, és az Ő Felsége nevét viselő tyroli vadász-ezrednek másod tulajdonosát;

3. § Gróf Bubna Károly, cs. kir. aranykulcsost, és a herczeg Schwarzenberg nevét viselő dzidás-ezredbeli századost;

4. § Báró Wimpersberg Emánuelt;

5. § Gróf Hoyos Antal, cs. kir. aranykulcsost, és a szász Király nevét viselő 3-dik sorszámú vasas-ezredbeli századost;

6. § Herczeg Thurn és Taxis Fridrik, valsasinai és friedberg-scheeri grófot, portugal királyi Krisztus-rend közép-keresztes vitézét, cs. kir. aranykulcsost, ezredest, és a herczeg Hohenzollern nevét viselő 2-dik sorszámú könnyű lovas-ezred kormányzóját;

7. § Herczeg Thurn és Taxis Vilmos Károly, valsasinai és friedberg-scheeri grófot, a jeruzsalemi Szent-János-rendnek tiszteletbeli lovagját, a badeni nagy-herczegi zähringi oroszlánról czímzett házirend közép-keresztesét, a két Sziczilia isméti összekapcsolásáról nevezett nápolyi királyi rend lovagát, cs. kir. aranykulcsost, ezredest, s a báró Bakonyi nevét viselő 33-dik számú magyar gyalog sor ezred parancsnokát;

8. § Gróf Aichelburg Ferencz, cs. kir. aranykulcsost;

9. § Báró Flödnig Eduárdot, a nádori 12-dik számú magyar huszár-ezred főhadnagyát, és báró Flödnig Adolfot, Hont vármegyének tiszteletbeli aljegyzőjét;

10. § Báró Wimmer József, cs. kir. kapitányt;

11. § Báró Mattencloit Gottfrid, cs. kir. nyugalmazott kapitányt, és

12. § Gróf Lilienberg Volfrédot, a gróf Haugvicz nevét viselő 38-dik számú gyalog sorezredbeli kapitányt, s a pápai Szent-Gergely-rend vitézét, - és pedig a fentnevezetteket mindnyájukat törvényes maradékaikkal együtt az egész taksának elengedésével, az Ország hazafiusított nemesei közé, országgyülési ülés és szavazat nélkül, bevették.


  Vissza az oldal tetejére