1840. évi LII. törvénycikk

Wildner Ignácz, pütlingeni Vesque János, Glogowsky Lajos, ehrenheimi Sitra Jakab, Zubovics József és István, Burdina Rudolf, Beker József, Brosenbach Károly, saint-aulairei Schiwny Károly, Ballarini Károly és waldstätteni Hayek Erneszt hazafiusításukról

Tekintetbe vévén az Ország Rendei a katonai és polgári pályán szerzett jeles érdemeket és szolgálatokat -

1. § Wildner Ignácz ausztriai nemes törvény-tanárt, s udvari és törvényszéki bécsi ügyvédet;

2. § Pütlingeni Vesque János, cs. kir. közállományi cancellariai valós. tanácsost;

3. § Glogowieci Glogowsky Lajos, cs. kir. aranykulcsost;

4. § Ehrenheimi Sitra Jakabot;

5. § Pruszpokorinszki Zubovics Józsefet és Istvánt;

6. § Burdina Rudolf, cs. kir. nyugalmazott századost;

7. § Beker József, cs. kir. ezredest, s a fenséges főherczeg esztei Ferencz Károly nevét viselő 2-dik sorszámú vasas-ezred parancsnokát;

8. § Brosenbach Károly, cs. kir. hadibiztost;

9. § Saint-aulairei Schiwny Károly, cs. kir. kapitányt;

10. § Ballarini Károlyt, a fenséges főherczeg János nevét viselő dragonyosezrednek ezredesét, és

11. § Waldstätteni Hayek János Ernesztet, a toskánai Szent-József-rend vitézét, s a báró Bakonyi nevét viselő 33-ik számú magyar gyalog sorezrednek ezredesét, - törvényes maradékaikkal együtt, mindnyájukat az egész taksa elengedésével, az Ország hazafiusított nemesei közé bevették.


  Vissza az oldal tetejére