1840. évi LIII. törvénycikk

gróf Sommery Lajos hazafiusitásáról

A katonai jeles érdemeknek méltó tekintetbe vételével:

1. § Gróf Sommery Lajos, cs. kir. kamarás, a lengyel királyi Szent-Szaniszló-rend közép-keresztese, az orosz császári Szent-Wladimir-rend 4-dik osztályu vitéze, a herczeg Hohenzollern nevét viselő 2-dik sorszámú könnyű lovas ezredbeli őrnagy törvényes maradékaival együtt, a fél taksa elengedésével, az Ország hazafiusított nemesei közé országgyülési ülés és szavazat nélkül bevétetett, s miután az 1830-diki XVII-dik törvénycikkely rendeletének eleget tett, törvénybe iktattatik.


  Vissza az oldal tetejére