1840. évi LIV. törvénycikk

Mack Ignácz honositásáról

Az Ország Rendei tekintetbe vévén a közjó gyarapításában tett hasznos szolgálatokat -

1. § Mack Ignácz, bécsi polgár, az első ausztriai takarék-pénztárnak és a bécsi gazdasági társaságnak valóságos tagja, törvényes maradékaival, az egész taksa lefizetése mellett, az Ország hazafiusított nemesei közé bevétetik, s törvénybe iktattatik.


  Vissza az oldal tetejére