1840. évi LV. törvénycikk

Mack Ignácz alapítványáról

Mack Ignácz a Temesváron építendő lyceumnak alapítására 10,000 p. ftkat - a nemzetnek szabad rendelkezése szerint kijelelendő valamelly hazai közhasznú czélra pedig 5000 pengő ftkat nagylelküen ajánlván, s ezen utóbbi sommát az Ország Rendei, Ő Felségének kegyelmes megegyezésével a pesti vakok intézete gyarapítására kivánván fordítani, ezen nemes adakozásának emléke törvénybe olly hozzáadással iktattatik: hogy a pesti vakok intézetében két nevendékek számára a fentebb érintett sommával alapítandó helyek Mack-alapítványnak neveztessenek.


  Vissza az oldal tetejére