1844. évi VIII. törvénycikk

a hétszemélyes Táblának ezentúl a husvétutáni törvényszakban is leendő öszveüléséről, s a decretalis napok megszüntetéséről

Az igazság gyorsabb kiszolgáltatásának eszközlésére határoztatik:

1. § A hétszemélyes Tábla ezentúl a husvétutáni törvényszakban is összeülni és biráskodni fog.

2. § Azon decretalis napokon, mellyek már ünnepek lenni megszüntek, eddig tartatni szokott törvénykezési szünet jövőre az ország minden biróságaira nézve eltöröltetik, s ezeken is itéletek kihirdettethetnek és végrehajtathatnak.


  Vissza az oldal tetejére