1844. évi XII. törvénycikk

a mostani országgyülés költségeinek szabad ajánláskép a nemesi rend általi viseléséről

1. § Valamint a két utóbbi országgyülés alatt, úgy jelenleg is az országgyülésnek különben a házi pénztárak által viselni szokott költségeit, minden ebből származtatandó következtetések nélkül, szabad ajánláskép egyedül a nemesi rend, és azok, kiket a törvény azon nevezet alá foglalva ért, fogják viselni, ez alól azokat sem vevén ki, kik vagy magok személyesen, vagy mások által vannak ezen országgyülésen jelen, sőt még azokat sem, kik magok követségi tiszttel vannak felruházva.

2. § A napidijak mennyisége, s az országgyülési költségek kivetése s beszedésére nézve az 1840:45. tc. 2. 3. és 4. §-ai a jelen esetben is megtartandók lesznek.


  Vissza az oldal tetejére