1844. évi XIII. törvénycikk

Hrabovszky-féle alapitvány iránti követelésnek kiczikkelyezéséről

Miután néhai Hrabovszky Péter, Budetini várparancsnok által, a Bártfai evang. iskola és tanítók felsegélésére alapított s Bártfa szabad kir. város akkori tanácsának kezelésére bizott 6510 magyar forintok iránti követelés, melly az 1723:70., 1729:17., 1765:13., és 1791: 26. törvénycikkek által fentartott, a követelő Bártfai evangelica község és az emlitett sz. kir. város között az 1841-ik évi Februar 26-án Pesten történt egyességgel megszüntetett, s az alól Bártfa sz. kir. város az 1841. évi Martius 2-án királyi táblai itélet által is örökre felmentetett: ezen végkép kielégített követelés a törvénykönyvből kiczikkelyeztetik.


  Vissza az oldal tetejére