1847. évi erdélyi XVIII. törvénycikk

melynélfogva magyarországi Krassó, és Erdély nagyfejedelemségi Hunyadmegyék, valamint az oláh-illir vagy bánáti ezred határszéleik közt fenforgó szélbeli egyenetlenségek tárgyában küldöttség neveztetik

Magyarországi Krassó-, és Erdély nagyfejedelemségi Hunyad megyék, valamint az Oláh-illir vagy bánáti ezred határszéleik közt fennforgó szélbeli egyenetlenségek megvizsgálására és az iránt támadt kérdések elhatározására következő küldöttség bocsáttatik ki.

Nopcsa László, Hunyadmegye főispánja, Jósika Lajos és Bánffy Miklós bárók, emez Alsó-Fejér-, amaz Tordamegyék főispánjai, Kováchich Horváth István, Barcsay László és Kemény József gróf, királyi hivatalosok, Székely Szabó József, Meister Sámuel és Szeredai Ignácz, első Hunyadmegye, második Szász-Sebes-szék, harmadik Hunyad város követei mely küldöttség munkálkodásáról ezen Erdély nagyfejedelemsége országosan összegyült karainak és rendjeinek tudósitást tenni köteles.


  Vissza az oldal tetejére