1847. évi erdélyi XX. törvénycikk

az erdélyi sorezredek pótlására ajánlott ujonczokról

A karok és rendek Ő felsége kegyelmes fölszólitása következtében a sürgető szükség tekintetéből az erdélyi sorezredek pótlására és illetőleg kiegészitésére tizenegyezer ujonczot, a kiállitás napjától folytonosan számitandó nyolcz évi szegődség mellett oly módon ajánlanak meg, hogy ezek közül négyezer minél előbb, a hátra levő kétezer számból pedig a következő hét év alatt évenkint ezer ujoncz állittassék ki.


  Vissza az oldal tetejére