1847. évi erdélyi XXII. törvénycikk

melynél fogva fenséges Württemberg Sándor herczeg honosittatik

A karok és rendek méltányos figyelembe vevén fenséges Württemberg Sándor herczegnek, ő császári apostoli királyi felsége tábornagyi őrmesterének, azon szolgálatait és érdemeit, melyeket többek közt császári királyi főherczeg és Magyarország nádora József ő fensége nemes lovas ezredében az erdélyi ifjak előmentére tett, fenséges Württemberg Sándor herczeget és e honnak egyik elsőbb nemzetségéből származását vett, már elhunyt Rhédey grófnő anyjuktól született és Hohenstein grófok nevével czimzett, valamint ezután születendő mindkét nembeli utódait, Ő felsége kegyelmes megegyezésével a karok és rendek előtt, a szokott eskünek letétele mellett, e nagyfejedelemség honfiai közé, dij nélkül befogadják, remélvén, miszerint mind ő fensége, mind utódai, e honnak háladatos és hasznos polgárai, s törvényeinek hű védői s fentartói leendenek.


  Vissza az oldal tetejére