1847. évi erdélyi XXVII. törvénycikk

kübaui báró Kübeck Károly Frigyes honosittatik

Az ország rendei, kübaui báró Kübeck Károly Frigyes, Leopold császár jeles rendje nagykeresztesének és korlátnokának, Szent István jeles rendje lovagjának, ő császári királyi apostoli felsége valóságos belső titkos tanácsosának és az összes császári királyi kamara elnökének, az austriai álladalom és igy honunk pénzügye körül tett hasznos szolgálatait méltányolván és kitünő jeles érdemeit tekintetbe vévén, nevezett kübaui báró Kübek Károly Frigyest, mindkét nemen levő egyenes ágon leszármazó minden örököseit és utódait, ő császári királyi felsége kegyelmes megegyezése hozzájárultával, ezen nagyfejedelemség honfiai, s magok vérei, polgártársaik közé, a szokott eskü letétele mellett, dijmentesen befogadják, remélvén, hogy mind ő, mind pedig maradékai, e hon jó és hasznos polgárai, törvényeinek s alkotmányának hiv és buzgó védői s megtartói leendenek.


  Vissza az oldal tetejére