1847. évi erdélyi XXIX. törvénycikk

Hummelauer Károly honfiusittatik

Az országos karok és rendek, Hummelauer Károlynak, orosz Szent-Wladimir jeles rend III-ik osztályu és Szent-Anna brilliántos jeles rend II-ik osztályu lovagjának és ő császári apostoli királyi felsége valóságos udvari tanácsosának hasznos szolgálatait, melyeket ezen nagyfejedelemségre nézve tanusitott, teljesleg méltányolván, nevezett Hummelauer Károlyt, s mindkét nemen levő egyenes ágon leszármazó minden örököseit s utódait, ő császári királyi felsége kegyelmes megegyeztével, ezen nagyfejedelemség honfiai, s magok véreik s polgártársaik száma közé, a szokott eskü letétele mellett, dij nélkül befogadják, remélvén, hogy e hon jó és hasznos polgáraivá, a törvények hiv oltalmazói és megtartói leendenek.


  Vissza az oldal tetejére