1848. évi XVII. törvénycikk

a megyei tisztválasztásokról

A megyékben a legközelebbi országgyülésen teendő intézkedésig tisztujitó székek tartatni nem fognak: hanem akár a hivatalnokok soraiban történhető hiány pótlásának, akár a XI-ik törvény eseteiben új hivatalnokok választásának szüksége forogna fen, a hiányt pótolni s illetőleg az ujonan alkotandó hivatalokat betölteni ideiglenesen és helyettesítésként a főispán, a XVI-ik törvény szerint alakítandó középponti választmánynyal egyetértőleg fogja.


  Vissza az oldal tetejére