1848. évi XIX. törvénycikk

a magyar egyetemről

A magyar egyetemre nézve rendeltetik:

1. § Az egyetem egyenesen a közoktatási minister hatósága alá rendeltetik.

2. § Az oktatás és tanulás szabadságának azon elve, hogy egyrészről a tanuló arra nézve: melly tant, és mellyik tanártól kívánja hallgatni, szabad választást tehessen; másrészről: hogy a rendes tanárokon kivül, más jeles egyének is, a ministerium által ideiglenesen megállapítandó, későbben pedig törvény által meghatározandó feltételek mellett oktathassanak, törvényesen kimondatik.

3. § Ezen elvnek az egyetemnéli alkalmazása a közoktatási ministerre bizatik, tudósítását ez, és egyéb e részben teendők iránt a legközelebbi országgyülésnek benyújtván.


  Vissza az oldal tetejére