1848. évi XXIX. törvénycikk

az ország közhivatalnokairól

A közigazgatásnak a ministeri felelősséggel összhagzásba hozatala tekintetéből, a kormányi kinevezéstől függő közhivatalok iránt rendeltetik:

1. § A törvény utján kivüli elmozdithatatlanság, egyedül az igazság szolgáltatásával megbizott birói hivatalokra szoríttatik.


  Vissza az oldal tetejére