1848. évi XXXI. törvénycikk

a szinházakról

A szinházakra nézve ideiglenesen rendeltetik:

1. § Szinházak ezután az illető törvényhatóság engedelme nélkül nem nyittathatnak.

2. § A szinmüvek előadhatására nézve eddig a könyvvizsgálók által gyakorolt vizsgálat eltöröltetik.

3. § A pesti magyar nemzeti szinház igazgatóját kivéve, szinpadon bárminemü nyilvános szini előadások csak az illető helybeli hatóság tudtával és engedelmével történhetnek; ezenkivül minden szinházak, a pesti magyar nemzeti szinházat sem véve ki, rendőri felügyelés tekintetben, a helybeli hatóság alá rendeltetnek.

4. § Ki az 1-ső és 3-ik § rendelete ellen vét, az, elsőbb esetben a szinház bezáratásán felül 1000 ftig terjedhető, és az országos pénztárba adandó pénzbirsággal fog büntettetni.

5. § A szinház bezáratása elnökileg történhetik, a büntetés pedig rövid szóbeli peruton fog kimondatni.


  Vissza az oldal tetejére