1867. évi V. törvénycikk

felséges Erzsébet királyné megkoronáztatván, részére tiszteletdij ajánltatik * 

Az ország főrendei és képviselői, Erzsébet királyné Ő Felsége szerencsésen végbement ünnepélyes megkoronáztatásának emlékét megörökiteni és mély hódolatunkat iránta tanusitani kivánván; Királyné Ő Felségének tisztelet-díjat ajánlanak, remélvén, hogy azt Ő Felsége a magyar nemzet iránt tanusitott legkegyelmesebb hajlamánál fogva, szokott kegyességével fogadja.


  Vissza az oldal tetejére