1867. évi törvénycikkek

Előbeszéd II.

MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF ISTEN KEDVEZŐ kegyelméből Ausztriai Császár, Magyar, Cseh, Dalmát, Horvát, Tót, Halics, Ladomér, Ráma, Szerb, Kun és Bolgár országok Apostoli, úgy Illyria, Jeruzsálem stb. Királya, Ausztria főherczege, Toscana és Krakó nagyherczege, Lotharingia, Salzburg, Steyer, Korontán, Krajna és Bukovina herczege, Erdély nagyfejedelme, Morvai őrgróf, Fel- és Al-Slézia, Modena, Parma, Piacenza, Guastala, Osvieczim és Zátor, Teschen, Friaul, Ragusa és Zára stb. herczege, Habsburg, Tyrol, Kyburg, Görcz és Gradiska grófja, Trient és Brixen fejedelme, Fel- és Al-Luzsicza s Istria őrgrófja, Hohenembs, Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg stb. grófja, Triest, Kattaro és a Szláv őrgrófság Ura stb.

Emlékezetül adjuk ezennel mindenkinek a kit illet, hogy miután Mi kedvelt Magyarországunk és Társországai hű Fő-Rendeivel és Képviselőivel tanácskozandók, ünnepélyes megkoronáztatásunk és egyéb az ország boldogságának előmozditására czélzó intézkedések megállapitása végett 1865-ik évi Karácsonyhó 10-ik napjára szabad királyi Pest városunkba törvény szerint közországgyülést hirdettünk, s azt a Mindenható kedvezéséből személyesen megnyitottunk és folytonosan vezérlettük volna, az ország hű Fő-Rendei és Képviselői a folyó évi Szentiván hava 8-án szerencsésen végbement megkoronáztatásunk után felelős ministeriumunk által Fölségünk elé terjesztett, és folyó évi Szentivánhó 12-kén és Szent-Jakabhó 28-kán szentesitett törvénycikkelyek után, közös egyetértéssel még a következő törvénycikkeket terjesztették szentesités végett Fölségünk elé:


  Vissza az oldal tetejére