1869. évi I. törvénycikk

a magyar sorhadi csapatokhoz és a hadtengerészethez szükséges évi ujoncz-jutalék megállapítása, s az 1869-dik évre megajánlása tárgyában * 

1. § Az állandó hadsereg és hadi tengerészet törvényileg szabályozott számerejének biztositására megkivántató, s az 1868-ik évi XL. törvénycikk 13-ik §-a értelmében a magyar korona országaira eső évi ujoncz-jutalék 39,339, az ennek póttartalékkal ellátására szükséges mennyiség pedig 3934 főben állapittatik meg.

2. § Az 1-ső §-ban megállapitott évi ujoncz jutaléknak az 1869. évre tettleg kiállitása megszavaztatik.

3. § A megszavazott ujonczok, tekintettel egyfelől az 1868. évi XXVII. törvénycikk 3-ik, másfelől az ugyanazon évi XL. törvénycikk szintén 3-ik §-ára, ezuttal kivételesen az 1849., 1848., 1847., 1846. s 1845-ik évi korosztályokból állittatnak ki.

4. § Az ujonczállitás a jelen évben kivételesen augusztus hó 15-től szeptember hó végeig lesz foganatositandó.

5. § E törvény végrehajtása a honvédelmi ministerre bizatik.


  Vissza az oldal tetejére