1870. évi XXIV. törvénycikk

a 10 krajczáros papir váltó és 6 pengő krajczáros ezüst váltópénzeknek a közforgalomból kivonásáról * 

Az 1868:VII. tc. 10., 11. és 12. §-ai, valamint az 1869:XII. tc. 7-ik §-a folytán rendeltetik:

1. § A 10 krajczáros papir-váltópénzek és az 1848. és 1849. évszámmal ellátott 6 pengő krajczáros ezüst váltópénzek, eddigi forgalmi értékükben csak 1870. évi szeptember hó 30-ig váltatnak be.

2. § Ezen határnap elteltével az ezen papirpénzek beváltása iránti kötelezettség megszünik, s a beváltás alá nem került összegből eredő haszon felosztása az 1868:VII. tc. 12. §-a értelmében eszközöltetik.

3. § A 6 pengő krajczáros váltópénzek 1870. évi október 1-ső napjától kezdve a pénzverdénél ezüst pénzzel váltatnak be, ezüst belértékük szerint.

A kitüzött határidőn túl azonban ezen 6 pengő krajczáros ezüst váltópénzeknek beváltása papirpénzzel is megengedtetik az Ő Felsége többi országainak pénzügyministerével egyetértőleg megállapítandó beváltási értékben, mi közhirré fog tétetni.

4. § Jelen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére