1871. évi LX. törvénycikk

a dohányjövedékről szóló 1868:XIV. tc. hatályának meghosszabbitásáról * 

1. § A dohányjövedékről szóló 1868. XIV. törvénycikk, valamint ezen jövedék kezelésére nézve gyakorlatban a lévő szabályok, a mennyiben a törvényhozás időközben másként nem intézkednék, 1872. év végeig érvényben tartatnak.

2. § Jelen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére