1871. évi LXII. törvénycikk

a czukoradóról szóló 1868:XX. tc. hatályának meghosszabbitásáról * 

1. § A czukorgyártás megadóztatására nézve az 1868:XX. tc. határozatához képest fennálló szabályok és adótételek, a mennyiben a törvényhozás időközben másként nem intézkednék, az 1872-dik év végéig érvényben tartatnak.

2. § Jelen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére