1871. évi LXIV. törvénycikk

a pénzügyi biróságok ideiglenes fentartásáról Horvát-Szlavonországra nézve * 

1. § Az 1870-ik évi VII-ik tc. által a pénzügyi törvényszékeknek és azok eljárási szabályzatának fenntartása iránt Horvátországot illetőleg, a pénzügyministernek s Horvát-, Szlavon- és Dalmátországok bánjának adott felhatalmazás a törvényhozás további intézkedéseig érvényben tartatik.

2. § Jelen törvény végrehajtásával a pénzügyminister és Horvát-Szlavon- és Dalmátországok bánja bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére