1872. évi II. törvénycikk

az 1868. évi XL. törvénycikk 12. §-ának és az 1868. évi XLI. törvénycikk 6. §-ának módositása, illetőleg a honvédzászlóaljak szaporitása tárgyában * 

1. § A honvéd zászlóaljaknak az 1868-dik évi XL. törvénycikk 12-dik és az ugyanazon évi XLI. törvénycikk 6-dik §-ában meghatározott száma, a feloszlatott két varasdi határőr ezredből alakitott Belovármegye területén ujon fölállitandó két zászlóaljjal szaporittatik, s az idézett §-ok ez értelemben módosittatnak.

2. § E törvény végrehajtásával a honvédelmi minister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére