1872. évi III. törvénycikk

a magyar korona országaira eső hadjutaléknak az 1869. évi népszámlálás alapján megállapitásáról, illetőleg az 1868. évi XL. tc. 13. §-ának módositásáról * 

1. § Azon hadjutalék, mely a hadsereg és a hadi tengerészet 800,000 főből álló teljes hadi létszámra határozott állományának biztositása czéljából a magyar korona országaira - a még nem polgáriasitott határőrvidéki részek kivételével - a véderőről szóló 1868-dik évi XL. tc. értelmében esik, ugyanezen tc. 13. §-ának e részbeni módositásával az 1869-dik évi népszámlálás eredménye alapján az eddigi 329,632 fő helyett 329,216 főben állapittatik meg.

2. § A jelen törvény végrehajtásával a honvédelmi minister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére