1872. évi XII. törvénycikk

a miskolcz-diósgyőri és m.-sziget-szlatinai ipar-vasutak létesitése tárgyában * 

1. § A ministerium felhatalmaztatik, hogy a kincstári vas- és sóbánya ipar érdekében a költségvetésbe felvett összegek erejéig államköltségen a következő vasutakat kiépithesse:

1-ször. Egy a miskolcz-bánrévei vasut miskolczi indóházából kiágazó s a diósgyőri vas-műtelepekhez vezetendő széles vágányu, a másodrendü vaspályák szabványai szerint épitendő vasutat, s

2-szor. Egy a m. északkeleti vasut megfelelő pontjáról kiinduló s a szlatinai kincstári sóbányákhoz vezető 75 centiméter széles vágányu IV. rendü vasutat államköltségen épittessen.

2. § A miskolcz-diósgyőri vasut személy- és áruszállitásra, ellenben a m. -sziget-szlatinai vasut csupán sószállitásra rendezendő be.

3. § A ministerium felhatalmaztatik, hogy a miskolcz-diósgyőri vasuton szállitandó személyek s áruk viteldijait szabályozza.

4. § A szóban forgó vasutak kiépitéséhez szükséges földterületekre nézve a kisajátitási jog az 1868. LV. tc. értelmében megadatik.

5. § E törvény végrehajtásával a közmunka- és közlekedési s a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére