1872. évi XVII. törvénycikk

a m. k. honvédségi Ludovika-Akadémia épületének átalakitására, fölszerelésére és az intézet 1872. évi fentartására pótlólag megajánlott összegek fedezéséről * 

1. § A honvédségi Ludovika-Akadémia épületének helyreállitására és átalakitására 159,000 frt, az intézetnek első berendezésére és fölszerelésére 35,000 frt, végre az 1872/3. tanév november és deczember havi költségeire 18,000 frt megszavaztatik, s ezen összegek fedezésére a honvédelmi ministernek megfelelő póthitel engedtetik.

2. § E póthitel részletes fedezésére a ludoviceumi alaptőkék után 1872-dik évig hátralékban levő, ugyszintén az 1872-dik évre eső kamatok, összesen 135,612 forint 75 krajczár fog szolgálni. A még hátralevő összeg fedezésére az 1872-ik évi államjövedelmek jelöltetnek ki, - az 1872:VII. törvénycikk 4. és 5. §-ainak értelmében, melyeknek rendeletei ezen törvényre is kiterjednek. - Ezen összeg az 1872:VII. tc. 3. §-ában elősorolt rendes bevételek (VIII. (uj) fejezete alatt, - a jelen törvény 1. §-ában megszavazott 159,000 és 35,000 frt pedig az 1872:VII. tc. 2. §-ában foglalt rendkivüli kiadások XI. fejezetének 6. és 7. (uj) czimei alatt, - végre a 18,000 frt. (1. §) a fent idézett tc. XXI. fejezetének 2. czime alatt veendők számadásba.

3. § E törvény végrehajtásával a honvédelmi és pénzügyi ministerek bizatnak meg.


  Vissza az oldal tetejére